zicht op je centen – les 17

⫸ VIDEO ⫷
⫸ TEKST ⫷

De voorlaatste les. Tijd voor een vreugdedansje! In ieder geval fantastisch dat je tot deze les bent geraakt. Deze les en de volgende les zijn de kers op de taart. Of wat jij dan ook lekker vindt.

In deze les bekijken we de totaalsom van de privé-uitgaven. Je hebt je privé uitgaven vaste kosten en variabele kosten bijgehouden. Die gaan nu bepalen wat jouw ideale inkomen is.

Als je tabblad #les 17 ideale inkomen bekijkt, zie je daar een heleboel cijfers. Om te beginnen zijn er vier kaders: totaal basis, totaal comfort, totaal luxe en totaal.

Elke kader heeft dezelfde inhoud. Ik bespreek hieronder de bedragen die in elke kader voorkomen:

 

Algemeen

 • Vaste kosten per jaar: de vaste kosten per jaar is het totaal op jaarbasis van alle vaste kosten die jij hebt ingevuld in tabblad les #3 planning uitgaven privé. Per kader varieert dit getal, afhankelijk van het label dat je aan de verschillende vaste kosten in tabblad les #3 hebt gegeven. In de eerste kader zie je bijvoorbeeld de optelsom van alle vaste kosten die je het label basis hebt gegeven.
 • Variabele kosten per jaar: de variabele kosten per jaar is de herberekening naar jaarbasis van de variabele kosten die jij hebt ingevuld in tabblad les #4 variabele uitgaven privé. Per kader is dit getal afhankelijk van het label dat je de verschillende variabele kosten in tabblad les #4 hebt gegeven. In de tweede kader zie je bijvoorbeeld de optelsom van alle vaste kosten die je het label comfort hebt gegeven.
 • Totaal per jaar: Dit is de optelsom van de twee bovenstaande getallen: vaste kosten per jaar + variabele kosten per jaar. Dit geeft een indicatie hoeveel je in totaal per jaar uitgeeft. Ook dit getal is opgesplitst voor de drie verschillende niveaus basis, comfort en luxe. Zo krijg je een idee hoeveel je per niveau op week-, maand- en jaarbasis uitgeeft. In de laatste kader telt dit alles op.
 • Totaal per week: het totaal per jaar wordt gedeeld door 52 om totaal per week te berekenen.
 • Totaal per maand: het totaal per jaar wordt gedeeld door 12 om totaal per maand te berekenen.

 

Budgetteren

Voor het tabblad les #12 budgetteren kan het handig zijn om te weten hoeveel je voor je variabele kosten per week of per maand uitgeeft. Dit wordt in tabblad les #17 berekend in de groene cellen. Per niveau (basis, comfort, luxe) zie je hoeveel je per week en per maand uitgeeft voor de variabele kosten. Dit berekenen we niet voor de vaste kosten omdat je deze in je budget per maand kan overnemen uit het tabblad les #3 planning uitgaven privé.

 • Variabele kosten per week: de variabele kosten per jaar worden herrekend naar per week.
 • Variabele kosten per maand: de variabele kosten per jaar worden herrekend naar per maand.

 

Ideale inkomen

En dan als laatste je ideale inkomen. Hoeveel geef je nu daadwerkelijk uit. Dit wordt in tabblad les #17 berekend in de blauwe cellen. Per niveau (basis, comfort, luxe) en dus per kader zie je hoeveel je per maand en per jaar uitgeeft (variabele + vaste kosten samen). Deze getallen zijn goed om eens langer bij stil te staan. Dit geeft namelijk een idee hoeveel je nodig hebt voor je basis-uitgeven, voor je basis+comfort-uitgaven en voor je basis+comfort+luxe-uitgaven. Als je die getallen ziet en er over nadenkt en voelt, wat gebeurd er dan? Had je meer verwacht of minder?

 • Totaal per maand: totaal per maand. Dit telt cumulatief op, dus voor de eerste kader is dit basis, voor de tweede kader is het basis+comfort, voor de derde kader is het basis+comfort+luxe.
 • Totaal per jaar: totaal per jaar. Telt ook hier cumulatief op.

Je kan ook hier wat gaan spelen met de getallen door in het tabblad #3 planning uitgaven privé en in het tabblad les #4 variabele uitgaven privé kosten een ander label te geven. Misschien vind je je basis-bedrag erg hoog en ga je een aantal kosten met het label basis toch het label comfort of luxe geven. Of misschien vind je het basis-bedrag erg laag en ga je een aantal kosten die het label comfort en luxe hebben toch het label basis geven. Je zal dan automatisch de bedragen in tabblad les #17 zien veranderen.

OPDRACHT
 • Neem het totaalbedrag (vaste + variabele kosten privé) op jaarbasis in de drie niveaus (basis, comfort, luxe) in je op. Is het meer of minder dan je had verwacht? Zou je er iets aan willen veranderen? Hoe voelen die bedragen voor je?
 • Zorg dat je volgende bedragen hebt (via het Excelbestand of op je eigen manier):

Ideale inkomen BASIS op jaarbasis

Ideale inkomen BASIS + COMFORT op jaarbasis

Ideale inkomen BASIS + COMFORT + LUXE op jaarbasis

DOWNLOADS

Excelbestand

Checklist