zicht op je centen – les 2

⫸ VIDEO ⫷
⫸ TEKST ⫷

In de vorige les heb je mogen experimenteren met de omzet-aanbod-tool en ik hoop dat je dat heel plezant vond en dat je dat al een beeld heeft gegeven wat uiteindelijk jouw ideale omzet is.

 

Ideale omzet en ideale vergoeding

Die ideale omzet hebben we bekeken t.o.v. je aanbod, de prijszetting van je verschillende soorten aanbod, gedurende hoeveel maanden dat je die verkoopt en hoeveel je er uiteindelijk dan van moet verkopen. Hoeveel je moet verkopen zegt uiteindelijk ook iets over hoeveel uren je per week zal werken. In een andere les kom ik daar nog op terug.

Je hebt dus waarschijnlijk wel gemerkt dat het bedrag van de ideale omzet bepaald wordt door je ideale vergoeding, door wat je netto per jaar aan jezelf wilt uitbetalen. Dat wordt het uitgangspunt waar we naartoe willen werken.

 

Vaste privé uitgaven

Hoe gaan we dat doen?

Je ideale vergoeding, dus het bedrag dat jij jezelf maandelijks uitbetaalt, wordt natuurlijk voor een groot stuk bepaald door jouw privé uitgaven. Als je alleenstaande bent, zijn dat jouw uitgaven wat jij voor jezelf doet, ben je deel van een gezin dan is het jouw inbreng in de gezinsuitgaven.

We gaan dus de komende weken inzicht krijgen in jouw privé uitgaven door een overzicht te maken van die uitgaven. We maken een onderscheid tussen vaste privé uitgaven en variabele privé uitgaven. Vandaag en in de volgende les, ga ik het hebben over de vaste privé uitgaven.

Wat zijn nu eigenlijk vaste kosten. Vaste kosten zijn eigenlijk alle kosten die als vaste bedragen verschillende keren terugkomen. Zo betaal je bijvoorbeeld één keer per jaar een vast bedrag aan afvalbelastingen. Of je betaalt bijvoorbeeld één keer maand een vast bedrag aan huur of hypotheek. Het kan ook zijn dat de frequentie één keer per kwartaal is. Vaste kosten zijn dus vaste bedragen die met een vaste frequentie terugkomen.

 

Het Excelbestand

Het Excelbestand is een tool die ik jou aanreik. Als jij al deze oefeningen op een andere manier wilt uitvoeren en op een andere manier wilt bijhouden, doe dat zeker. Als je iets wilt leren, is het altijd handig om jouw eigen manier daarin te vinden omdat dat de beste manier is om iets te leren, iets te doen.

Ik ga het wel uitleggen op basis van het gebruik van het Excelbestand. Maar later in een volgende les kom ik nog zeker terug op de berekeningen en ga ik een goede poging doen om ook de formules en het cijfermatige stuk erachter uit te leggen. Zodat als je het op een andere manier bijhoudt het ook duidelijk is voor jou wat je moet doen.

Dus, we willen naar de ideale omzet. En voor die ideale omzet hebben we de ideale vergoeding nodig. En die ideale vergoeding die bestaat uit vaste kosten en variabele kosten van jouw privé uitgaven.

In het Excelbestand zie je al een overzicht van een aantal veelvoorkomende vaste kosten. Bekijk uiteraard voor jouw persoonlijke situatie wat van toepassing is en wat niet. Welke kosten komen ook voor in jouw uitgaven en met welke vaste kosten moet je het nog aanvullen?

Wat vul je allemaal in?

  • Omschrijving uitgaven: een korte omschrijving van de vaste kost.
  • Bedrag: het bedrag wat je per keer betaalt.
  • Frequentie: de frequentie vind je in de zijtabel terug. Betaal je de vaste kost op jaarlijkse basis dan vul je in de tabel 1 in, want die kost betaal je één keer. Betaal je de kost per kwartaal dan vul je 4 in, want die kost betaal je vier keer per jaar.
  • Datum: je vult hier de datum in. Betaal je een kost per kwartaal, dan vul je bijvoorbeeld de verschillende maanden in waarin je die kost betaalt. Betaal je per maand, dan kan je bijvoorbeeld de datum invullen waarop het bedrag betaalt moet worden. Dit hoeft niet exact ingevuld worden, gebruik deze kolom als indicatie om je te helpen straks een jaarplanning te maken.
  • Bedrag op jaarbasis: dit bedrag wordt automatisch berekend voor jou door het bedrag maal frequentie te doen. Vulde je bijvoorbeeld in dat je 800 euro met een frequentie van 12 (maandelijks) betaalt voor je huur dan komt in deze kolom automatisch 9.600 euro te staan.

Heb je meer plek nodig, dan kan je op de plusjes duwen en dan komen er automatisch verschillende rijen terug bij.

Hoe ga je hier nu mee aan de slag? Je kan bijvoorbeeld je bankafschriften van een heel jaar overlopen om te kijken welke vaste kosten je hebt op jaarbasis. Een hele klus, I know, dus pak er je tijd voor, deel deze opdracht eventueel in blokjes op. Er zijn een paar opdrachten die wat meer tijd en inspanning vragen en deze opdracht is daar eentje van.

Ik wens je uiteraard heel veel succes en heel veel plezier. We zijn vertrokken. We gaan het stap voor stap doen. Ik hoop dat je het heel plezant gaat vinden. Ik zie jou de volgende les.

OPDRACHT

Maak een overzicht van al je vaste kosten privé die je op jaarbasis doet. Gebruik daarvoor tabblad les #2 vaste uitgaven privé.

DOWNLOADS

Excelbestand

Checklist