zicht op je centen – les 1

⫸ VIDEO ⫷
⫸ TEKST ⫷

Hallo!

We zijn vertrokken.

Ik heb zoveel zin om jou doorheen de cursus te begeleiden. Ik voel zelf super veel enthousiasme over de inhoud van de lessen en ik hoop dat jij het net zo waardevol gaat vinden.

In deze les wil ik graag een aantal praktische zaken met jou overlopen. Verder geef ik je een overzicht van wat je allemaal gaat leren tijdens deze cursus. Mijn intenties en jouw intenties komen aan bod. En je mag al een eerste keer gaan experimenteren met het Excelbestand.

 

Praktisch:

Je krijgt elke maandag, woensdag en vrijdag een e-mail. In de e-mail is er een link naar de pagina van de betreffende les. Op die pagina vind je de video, de tekst, de opdracht van die les. Onderaan kan je ook het Excelbestand en de checklist downloaden.

 

Wat ga je allemaal leren tijdens deze cursus:

 • Een overzicht te creëren van al je uitgaven, privé en zakelijk en daar een jaarplanning van te maken zodat je geen verrassingen meer hebt.
 • Je gaat een goed inzicht krijgen in je privé uitgaven: je maakt een overzicht van al je vaste kosten en daarnaast ga je een tijdje je variabele kosten bijhouden.
 • Je gaat die privé uitgaven onderverdelen in 3 levels: basis, comfort, luxe. Wat dat verder inhoudt ga ik in een volgende les nog vertellen maar dat kun je inzetten voor de momenten dat je minder omzet of meer omzet draait.
 • Ik wil je graag inspireren en mijn visie delen over bewust consumeren.
 • Budgetteren en hoe ik dat doe komt ook aan bod.
 • Ik ga met je delen hoe je kan sparen en een spaarplan maakt.
 • Ik geef wat basiskennis rond omzet, beroepskosten, btw, sociale zekerheid en personenbelastingen.

 

Intenties

Mijn intenties om deze cursus te maken is begonnen vanuit het idee dat voor mij financiën beheren iets is wat heel gemakkelijk gaat. Vanaf het begin dat ik op mezelf woon en mijn eigen financiën mag beheren is dat iets wat altijd heel goed ging. Zelfs in momenten dat ik weinig inkomen had, heb ik mij altijd rijk gevoeld. Niet per se door heel veel te bezitten maar rijk omdat ik nooit die financiële zorgen had dat ik iets tekort kwam of dat ik geen buffer had.

Het heeft er voor gezorgd dat ik vandaag als ondernemer niet het gevoel heb dat ik kei hard moet werken en kei veel omzet moet draaien. Het zorgt er voor dat op momenten dat ik minder omzet maak toch financiële vrijheid ervaar. Door mijn financiën goed op orde te hebben, door inzicht te hebben. Dat maakt dat ik een leven heb kunnen creëren met veel vrijheid. En dat is iets wat ik alle mensen toewens en iets wat ik aan solo-ondernemers dus ook wil aanleren.

Een intentie neerzetten is iets heel krachtigs. Door een intentie te zetten kan je er voor zorgen dat als je heel planmatig een doel voor ogen hebt, dat je door die innerlijk intentie neer te zetten dat doel ook wilt behalen. We zijn gewend om hele strakke doelen te stellen voor onszelf en als daar dan geen innerlijke intentie aan vast hangt dan kan het zijn dat je op een gegeven moment ophoudt met het doel te willen behalen. Het kan ook zijn dat cijfers, financiën, met je boekhouding bezig zijn, iets is wat weerstand oplevert, waar je liever niet naar wilt kijken. Misschien geldt dat wel voor jou. Ook dan kan het belangrijk zijn om een intentie te zetten.

De eerste uitnodiging, als onderdeel van de opdracht van vandaag, is om jouw intentie(s) voor het volgen van deze cursus op te schrijven. Je kan daarbij de volgende vragen beantwoorden. Waarom ben je deze cursus gaan volgen? Wat hoop je te behalen met het volgen van deze cursus?

 

Twee praktische tips om er voor te zorgen dat je de lessen van de cursus blijft volgen:

 • Zet het op je to do lijst. Als je een takenlijst hebt, iets wat je elke dag, elke week, elke maand moet doen, zet dit er dan zeker op. Zodat het visueel is, zichtbaar is, dat dit is waar je mee bezig wilt zijn.
 • Plan het in. Door het in te plannen in je agenda, door er echt tijd voor af te bakenen, creëer je een extra stimulans om er mee aan de slag te gaan. Ik ben zelf fan van flexibel plannen, waarbij je structuur + flow combineert: plan iets in, heb je er op die moment geen zin in, verschuif de afspraak in je agenda dan naar een later moment in de week maar zorg wel dat je het niet oneindig uitstelt.

Kijk voor jezelf wat werkt voor jou. Jij kent jezelf het beste.

 

Excelbestand

In het Excelbestand heb je een aantal lichtgele cellen. Dit zijn de cellen waar je getallen kan invullen. Vul enkel op deze plekken in het Excelbestand getallen in. In de andere cellen (de witte) zitten formules. Als je daar getallen aanpast, dan werkt het Excelbestand niet meer zoals het zou moeten.

De lichtgele cellen kan je zelf invullen en dus ook aanpassen. Door met de getallen in deze cellen te spelen en experimenteren kan je omzet, prijszetting van je aanbod en gedurende welke maanden je iets verkoopt op elkaar afstemmen. Dit doe je door de getallen in te vullen en ze dan groter of kleiner te maken en kijken wat het effect is.

Ik leg de verschillende factoren uit. In de video kan je vanaf 7.30 de uitleg hierover in het Excelbestand bekijken.

DEEL 1:

 • Factor van vergoeding naar omzet: dit getal geeft weer met hoeveel je de netto vergoeding vermenigvuldigt om de omzet te berekenen. Als we in de volksmond spreken over “als zelfstandige houden we de helft over”, dan bedoelen we dus dat om van netto naar omzet te gaan we maal 2 doen. Gangbare getallen is alles vanaf 2 tot maximaal 3. Een factor 3 betekent dat je het netto bedrag maal 3 doet om tot de omzet te komen, oftewel dat je de omzet deelt door 3 om het netto te bekomen. Nog anders gezegd, dat je 1/3 van je omzet overhoudt als netto en dat de vergoeding is die jezelf kunt uitbetalen en dat je 2/3 van je omzet besteed aan beroepskosten, sociale zekerheid en personenbelastingen.
 • Aantal maanden werken: omdat je als ondernemer zelf je vakantie bepaalt, is het belangrijk rekening te houden hiermee. Hoeveel maanden wil jij effectief aan het werk zijn? Gedurende deze maanden behaal je dus ook je omzet.
 • Totaal netto per jaar: het bedrag dat je op jaarbasis aan jezelf wilt uitbetalen.
 • Ideale omzet per jaar: dit is het getal in “totaal netto per jaar” vermenigvuldigd met het getal in “factor van vergoeding naar omzet”.
 • Omzet per maand: Dit is het getal in “ideale omzet per jaar” gedeeld door het getal in “aantal maanden werken”.
 • Netto per maand: Dit is het getal in “totaal netto per jaar” gedeeld door 12. Ongeacht hoeveel maanden je wilt werken, wil je jezelf natuurlijk elke maand een vergoeding kunnen uit betalen.

 

DEEL 2:

 • Naam van het aanbod: hier vul je een korte omschrijving in van de namen van je verschillende soorten aanbod.
 • Verdeling aanbod over omzet: je geeft hier in percentages aan hoeveel van jouw omzet door dit aanbod gegenereerd wordt. Zorg er vooral voor dat je verschillende soorten aanbod tot 100 % optellen – dus dat er onderaan deze kolom altijd 100 % staat.
 • Prijs aanbod excl. BTW: je prijs van je aanbod zonder BTW.
 • Gedurende hoeveel maanden verkopen: tijdens hoeveel maanden per jaar verkoop je dit product of deze dienst? Als het een cursus is die je bijvoorbeeld twee keer per jaar geeft, vul je 2 in. Dit staat dus los van de aantal maanden werken die je invulde bij deel 1.

 

Je kan nu gaan spelen door de verschillende factoren te verhogen of te verlagen en kijken wat voor effect het heeft op hoeveel je dan moet verkopen. Door in de gele cellen verschillende getallen in te vullen (hogere of lagere totaal netto per jaar, hogere of lagere prijs voor je aanbod, etc), zie je dat je meer of minder moet verkopen van een bepaald product of dienst.

OPDRACHT
 • Schrijf je intenties neer voor deze cursus.
 • Schrijf neer wat jij persoonlijk kan doen om er voor te zorgen dat je zeker in de flow blijft en alle lessen en opdrachten blijft volgen en uitvoeren.
 • Ga in het tabblad les #1 ideale omzet experimenteren met jouw persoonlijke situatie: hoeveel wil je verdienen, wat is de prijszetting, wat is de verdeling van jouw producten en diensten over je omzet, gedurende hoeveel maanden verkoop jij je aanbod en hoeveel moet je dan verkopen,… .
DOWNLOADS

Excelbestand

Checklist