zicht op je centen – les 6

⫸ VIDEO ⫷
⫸ TEKST ⫷

Vandaag wil ik het met jou hebben over de belangrijkste elementen in een boekhouding van een eenmanszaak. Ik hou van simpel dus ik ga het ook vandaag simpel en kort houden. Waar wil ik het over hebben: over de omzet, BTW, de sociale bijdragen, de beroepskosten, de personenbelasting, wat netto belastbaar inkomen betekent en over de winst.

 

Omzet

Omzet is het totaalbedrag van verkopen die jij doet als zelfstandige. Omzet wordt ook altijd gedefinieerd als het bedrag van de totaalverkopen exclusief BTW.

 

BTW

BTW staat voor de belasting over de toegevoegde waarde. In België hebben we vier verschillende percentages voor BTW: 6 %, 12 % en 21 % en een vierde percentage, 0 %, voor diegene die niet BTW-plichtig zijn.

BTW betaal je vier keer per jaar aan jouw BTW kantoor. Het is het saldo van het bedrag van de BTW die jij aan je leveranciers hebt betaald en het bedrag van BTW dat jij van je klanten hebt ontvangen. Dat saldo kan of een te betalen bedrag zijn of een te ontvangen bedrag. Je betaalt dan het bedrag aan je BTW kantoor. Is het een te ontvangen bedrag dan kan je aanvragen om het terug te betalen of het wordt verrekend met een later openstaand saldo.

 

Sociale bijdragen

Sociale bijdragen zijn de bijdragen die je betaalt als zelfstandige, zowel in hoofdberoep als in bijberoep om bij te dragen aan de sociale zekerheid. Sociale zekerheid wordt gebruikt voor het betalen van de pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen, enzovoort.

Sociale bijdragen worden weer vier keer per jaar, dus elk kwartaal betaald. De eerste drie jaar is dat een vooraf vastgesteld bedrag voor een zelfstandige in hoofdberoep van rond de 740 euro. Na twee à drie jaar wordt er een herberekening gedaan op basis van de omzet die je dat jaar daadwerkelijk hebt gemaakt. Jouw definitieve sociale bijdrage wordt vastgesteld wat kan betekenen dat je nog een bedrag moet bijbetalen of zal terugkrijgen.

Een belangrijke tip die ik wil meegeven is dat je aan het einde van een boekjaar, zo ergens in december, een nauwkeurige schatting kunt gaan maken van hoeveel jij als ondernemer, naar gelang de omzet die je hebt gemaakt, aan sociale bijdragen moet betalen voor dat jaar. Zo kan je een extra beroepskost aftrekken. Maar vooral, heb je na twee, drie jaar geen verrassing van een enorm bij te betalen bedrag. Ik raad je dus aan om op de website van jouw sociaal verzekeringsfonds te gaan kijken hoe de sociale bijdragen worden berekend zodat je die kennis bezit.

 

Beroepskosten

Elke ondernemer maakt kosten die direct of indirect gerelateerd zijn aan de activiteit die dat ze uitvoeren. Sommige beroepskosten kan je volledig, voor 100% inbrengen in jouw boekhouding. Andere beroepskosten zijn onderworpen aan bepaalde regels die vanuit de overheid opgelegd worden en zullen dus voor een bepaald percentage kunnen afgetrokken worden van jouw omzet. Een standaard voorbeeld is bijvoorbeeld jouw telefoonkosten of jouw internetkosten. Je gebruikt jouw telefoon of jouw internet voor jouw zaak, maar niet de volle 100%. Dus een gedeelte daarvan zal maar afgetrokken mogen worden als beroepskosten van jouw omzet.

 

Netto belastbaar inkomen

Netto belastbaar inkomen wordt gedefinieerd als omzet (is al excl. BTW) minus sociale bijdragen minus beroepskosten (excl. BTW). Netto belastbaar inkomen is een begrip dat vaak terugkomt omdat daar bepaalde berekeningen op gedaan worden zoals bijvoorbeeld voor jouw sociale bijdragen.

 

Personenbelastingen

Personenbelastingen is natuurlijk een heel complex iets. Er zijn en er komen elk jaar nieuwe verminderingen/aftrekposten bij. De periode waarin in België de aangifte moet ingediend worden is tussen mei en juli. Voor een zelfstandige moet daarvoor ook deel 2 van de aangifte ingevuld worden. Daar wordt gekeken, om het simpel te houden, naar o.a. hoeveel omzet je hebt behaald, hoeveel beroepskosten je hebt gedaan, hoeveel sociale bijdragen je hebt betaalt. Maar er zijn nog andere posten die invloed hebben op jouw personenbelastingen. Zoals dienstencheques, bepaalde groene investeringen, kinderen ten laste, opvang voor je kinderen, leningen, etc.

 

Winst

Wat blijft er dan uiteindelijk over? Als je je omzet gedraaid hebt, je trekt daar je beroepskosten en je sociale bijdragen vanaf. Uiteraard wordt ook de BTW afgedragen. En je betaalt één keer per jaar de personenbelastingen. Dan hou je uiteindelijk je winst over, het bedrag wat jij jezelf kan gaan uitbetalen in de vorm van een maandelijkse vergoeding.

 

Voilà. Dat zijn de verschillende basis elementen. Er zijn uiteraard nog heel veel andere termen die we kunnen benoemen maar ik hou het heel graag simpel.

OPDRACHT
  • Ga op zoek bij je eigen sociale verzekeringsfonds hoe sociale bijdragen berekend worden zodat je in december een bijbetaling zou kunnen doen op basis van je reële netto belastbare inkomen.
  • Op tax calc kan je anoniem je personenbelastingen berekenen. Kan handig zijn om een alvast een schatting te maken. Ontdek de verschillende tabbladen. Deel 2 vak XVII is het tabblad voor een Belgische ondernemer bent met een eenmanszaak waar je o.a. je omzet, sociale bijdragen en beroepskosten moet invullen.
DOWNLOADS

Excelbestand

Checklist